Bakanlığımızca SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Oluşturulan “Okul Destek Projesi”nin Hayata Geçirilmesi Amacıyla İlimizde Bir Dizi Etkinlik Gerçekleştirildi

         İl Müdürlüğümüz Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi’nce, Bakanlığımız Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocukları dış uyarıcılardan korumak ve akranları ile eşit fırsatlara kavuşabilmeleri için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile buluşturmak amaçlarıyla uygulanacak ve 23 pilot uygulama ili içinde ilimizin de bulunduğu “Okul Destek Projesi’nin projeye katılacak çocukların aileleri, sınıf öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, okul idarecileri ve İl protokolünün katılımı ile proje tanıtımı için yemek programında bir araya gelindi.
            Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Muhammer Doğan ; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek(SED) Hizmeti kapsamında, kurum bakımına alınmaksızın yaklaşık 105 bin çocuk ailesi yanında ekonomik olarak desteklenmektedir. Biz de Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak Aralık ayı itibariyle 414 kişiye destek vermekteyiz. Yardımlar devam ettiği sürece alınan yardımların çocukların yararına kullanılıp kullanılmadığı, çocuğun uygun koşullarda bakılıp bakılmadığı 3 aylık sürelerle izlenmekte, gerekli mesleki çalışma ve mesleki müdahaleler yapılması sağlanmaktadır.
            SED kapsamında sağlanan maddi yardım ailelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalabilmektedir. Yaptığımız maddi yardım ‘sosyal yardım’ algısına dönüşmesine sebebiyet verebilmektedir. 23 Ağustos 2017 tarihinde Proje İl Koordinatörleri ile yapılan toplantıda alınan karar neticesinde SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması Projesi diğer adıyla Okul Destek Projesi 23 pilot ilde uygulamaya konulmuştur. Biz de Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bu 23 pilot il içerisinde yer almaktayız. Bu doğrultuda SED Hizmetinin etkinliğini artırmayı, SED Hizmeti alan ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmayı, sosyo-ekonomik yoksunluk içinde yer alan çocukların, normal düzeyde yer alan çocuklar ile yarışabileceği bir fırsat eşitliği yaratmayı, toplumsal olarak geleceğimizi şekillendirecek neslin milli ve manevi değerler ile yetişmesine katkı sunmayı amaçlamaktayız.Proje kapsamında yer alan 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçtiğimiz 40 öğrencimizle birlikte 1 yıl boyunca bir takım faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bu süre boyunca yapacağımız etkinlikler okul derslerine yardımcı olması açısından akademik kurslar, çeşitli seminer eğitimleri, kitap okuma günleri, lise ve yurtlara gezi; sosyo-kültürel faaliyetler kapsamında sinema ve tiyatro gösterimi, yemek ve piknik organizasyonları, kurumumuza bağlı kuruluşlarımıza ziyaretler, okul dışındaki zamanlarını verimli kullanmaya yönelik kurslar, daha yeşil bir Erzincan için fidan ekimi ve bir takım sportif aktiviteler ve il dışı gezi düzenlemeyi planlamaktayız. Yapılacak faaliyetlerde Proje Koordinatörümüz Sultan Melek OKTAY, Grup Sorumlularımız Sevim YÜREK ve Muhammed KÜÇÜK de çocuklarımızın yanında olacaklardır. Bu kapsamda siz paydaş kurumlarımızdan Erzincan Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Merkezi, Kültür Merkezi, Orman İşleri Müdürlüğü, Erzincan Üniversitesi, KYK Müdürlüğü’ nden destek alacağız.
            Biliyoruz ki; sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Sadece Okul Destek Projesi kapsamında değil, maddi ve manevi desteğimizle siz değerli çocuklarımızın Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak her daim yanınızdayız dedi
            İl Müdürümüzün konuşmalarının ardından Erzincan Vali Vekili Sayın Dede Musa Baştürk konuşma yaptı. Konuşmalarında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek(SED) Hizmeti kapsamında, kurum bakımına alınmaksızın yaklaşık 105 bin çocuk ailesi yanında ekonomik olarak desteklenmektedir. Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak Aralık ayı itibariyle 414 kişiye destek verilmiştir. Yardımlar devam ettiği sürece alınan yardımların çocukların yararına kullanılıp kullanılmadığı, çocuğun uygun koşullarda bakılıp bakılmadığı 3 aylık sürelerle izlenmekte, gerekli mesleki çalışma ve mesleki müdahaleler yapılması sağlanmaktadır. Erzincan Valiliği olarak Çocuklarımızın her zaman yanındayız dedi. Konuşmaların ardından çocuklarımıza il protokolü tarafından hediyeleri takdim edildikten sonra hatıra fotoğrafı çekilerek program son buldu.