Engelli Memur Yerleştirme ve EKPSS-Kura'ya Başvuru Takvimi

 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı(EKPSS) ve Kura başvurularına ilişkin takvim belirlenmiştir.    

İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasında  EKPSS ön kabul ofisi oluşturulmuş olup, Sınav ve Kura ya katılacak  tüm EKPSS adaylarına başvuru süresince hizmet verecektir.
                                 


                                                 2018 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) BAŞVURU SÜRECİ

 • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 22 Nisan 2018 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.
 • Başvurular 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 13-14 Mart 2018 tarihlerinde alınacaktır.)
 • Kuraya başvuracak adayların başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. (Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 29-30 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacaktır.)
 • 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS’ye başvurup kaydı alınan adaylardan bilgilerinde düzeltme veya değişiklik olmayanlar için TEKRAR Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden kayıtlarını YENİLEYECEKTİR.
 • İlk defa sınava girecek adaylar ile 2012 ÖMSS, 2014 ve 2016 EKPSS’ye girip ENGEL DURUMU DEĞİŞEN adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENECEKTİR.
 • 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS’ye başvurup EĞİTİM DURUMU ile diğer bilgilerinde düzeltme ve değişiklik talep eden adaylar,  EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına GEREK YOKTUR.
 • “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun alınmış %40 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan tüm başvurular kabul edilecektir. Raporlarda ÇALIŞABİLİR İBARESİ ARANMAYACAKTIR. “ÇALIŞAMAZ” ibareli raporların atama sürecinde yenilenmesinin gerekli olabileceği adaylar tarafından bilinmesi gereklidir.
 • Sınav başvuru sürecinde geçerli süreli raporlar kabul edilecektir.
 • 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/KURA ’ya başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi), yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir.
 • EKPSS/Kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.
                                                           UYARI !!!
                  Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;
 • Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine,
 • Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı,
 • İş Okulu Eğitim Programı; belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde 2018-EKPSS’ye başvurabilecekleridir.
 • Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar 2018-Kuraya başvurabileceklerdir.
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.
                      Başvuru Sırasında Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
 • Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmî belge,
 • Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 • Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 
Adres: Fatih Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi no:6 Erzincan
Telefon : 0446 214 38 47
 
        ÖSYM BÜROLARI  
 
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Adres: Mimar Sinan Mahallesi 24070 Erzincan
Telefon :0446 225 17 41-42-43
 
Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eski Ticaret Lisesi )
  
Adres: Ordu Cad. No 40 Merkez / Erzincan
Telefon : 0446 214 1242

Erzincan Lisesi
Ordu Caddesi Atatürk Mahallesi no :40 
Telefon :0446 214 32 71