İl Eylem Planı Kapsamında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu bir dizi seminer düzenlendi.          İl Eylem Planı kapsamında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede kurumlar arası koordinasyon, iş birliği ve farkındalık çalışmaları" konulu seminerler düzenlenmiştir.
 
          İlk olarak 21.03.2018 tarihinde Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen seminerde Erzincan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerinden sosyal çalışmacı Mervenur YILMAZ tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, Erzincan Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç Dr. Kader ALTIN tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği” ve Erzincan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerinden Sosyolog Merve KILIÇ tarafından “Erken Yaşta ve Zorla Evlilik” konularında eğitimler verilmiştir.
 
          22.03.2018 tarihinde ise Erzincan KOSGEB İl Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen seminerde Erzincan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerinden psikolog Büşra ÇALIK tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim verilmiştir.
 
            Yapılan bu seminerlerde kadına yönelik şiddet tanımlanarak şiddetin; kadınlar, çocuklar ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatılmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgi verilmesinin yanı sıra bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca verilen eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği konusuna, eşitlik, eşitsizlik kavramlarına, erken yaşta ve zorla evlilik konularına ve ilimizdeki erken yaşta evlilik istatistiklerine yer verilmiştir.
 
             Yapılan seminerlere ilgili kurum personellerince yoğun ilgi gösterilmiş olup ilerleyen periyotta seminerler yaygınlaşarak devam edecektir.